Cài đặt trợ năng trong Menu nhanh PS4

PlayStation 4 được cung cấp một vài tính năng trợ năng như Công cụ phóng đại và Khả năng chuyển văn bản thành giọng nói, nhằm giúp giao diện điều khiển dễ sử dụng hơn. Bạn có thể kích hoạt các tính năng trợ năng bằng cách vào Cài đặt > Trợ năng, nhưng có một phương pháp dễ dàng và không rắc rối hơn.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn cách thêm Cài đặt Trợ năng vào menu Nhanh .

Truy cập Cài đặt Trợ năng PS4 từ Menu Nhanh

Chuyển đến Cài đặt > Trợ năng và đánh dấu vào hộp kiểm Thêm vào Menu nhanh .

Tiến về phía trước, bạn sẽ có thể truy cập các tính năng trợ năng bằng cách nhấn và giữ nút PS của Bộ điều khiển DualShock 4 trong vài giây và chọn Cài đặt trợ năng từ Menu nhanh .

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy tất cả các công cụ bạn cần để ánh xạ lại các nút điều khiển, bật Text-To-Speech và cải thiện khả năng đọc văn bản trên bảng điều khiển của bạn.

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên