Các mã USSD của Airtel về tính hợp lệ, ưu đãi và số dư

Airtel là công ty viễn thông lớn thứ hai của Ấn Độ với hàng triệu thuê bao. Công ty cũng đã đưa ra nhiều mã dữ liệu dịch vụ bổ sung phi cấu trúc (USSD) khác nhau để làm cho dịch vụ của mình dễ dàng truy cập cho khách hàng. Hãy đọc để khám phá các mã USSD quan trọng nhất của Arlist.

Mã USSD quan trọng của Airtel

Dưới đây là danh sách các mã USSD phổ biến nhất có thể giúp người dùng Airtel kiểm tra số dư của họ và truy cập các dịch vụ khác nhau:

 Để kiểm tra My Airtel, Ưu đãi của tôi - * 121 #

Để kiểm tra số dư phút của Airtel sang Airtel - * 123 * 1 #

Để kiểm tra số dư SMS miễn phí, cục bộ và STD - * 123 * 7 #

Để kiểm tra các dịch vụ giá trị gia tăng - * 121 * 4 #

Để kiểm tra số dư - * 123 #

Để kiểm tra số dư SMS cục bộ - * 123 * 2 # hoặc * 555 #

Để kiểm tra 5 giao dịch gần nhất - * 121 * 7 #

Để kiểm tra số dư đêm Airtel đến Airtel cục bộ - * 123 * 6 #

Để kiểm tra cân bằng dữ liệu ban đêm - * 123 * 197 #

Để kiểm tra cân bằng dữ liệu 3G - * 123 * 11 #

Để kiểm tra số tiền vay - * 141 * 10 #

Để kiểm tra cân bằng dữ liệu 4G - * 121 * 8 #

Để kiểm tra cân bằng dữ liệu 2G - * 123 * 10 #

Để kiểm tra dịch vụ quà tặng của Airtel Talk Time - * 141 #

Để kiểm tra số dư phút STD miễn phí - * 123 * 8 #

Để kiểm tra menu Hello Tunes - * 678 #

Để kiểm tra cửa hàng đêm Airtel - * 129 #

Để kiểm tra ưu đãi đặc biệt - * 121 * 1 #

Để kiểm tra khoản vay Internet - * 567 * 12 # hoặc * 141 * 567 #

Để kiểm tra gói lãi suất hoạt động - * 121 * 13 #

Để kiểm tra 5 lần ghi nợ gần nhất - * 121 * 7 #

Để kiểm tra số dư - * 121 * 2 #

Để kiểm tra số dư ròng - * 123 * 10 #

Để kiểm tra số tiền chưa thanh toán - * 141 * 001 #

Để kiểm tra Gói của tôi - * 129 * 4 #

Để kiểm tra gói Internet - * 121 * 11 #

Để dừng bất kỳ dịch vụ nào - * 121 * 5 #

Để kiểm tra gói SMS - * 121 * 30 #

Để kiểm tra gói Happy Hour - * 343 #

Để kích hoạt gói ròng 5 Rupee - * 222 * 5 #

Để kiểm tra gói mạng Airtel - * 567 #

Hình: © Airtel.

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên