Trình điều khiển AMD Catalyst - Không tìm thấy phần cứng tương thích

Vấn đề

Tôi đang cố gắng cài đặt trình điều khiển xúc tác AMD cho thẻ ATI Radeon HD của mình (được tải xuống từ các nguồn chính thức), nhưng tôi nhận được thông báo lỗi sau:

"Không tìm thấy phần cứng tương thích"

Dung dịch

Truy cập liên kết này: //support.amd.com/us/kbarticles/Pages/CirthystAGPHotfix.aspx

Tải xuống và chạy hotfix phù hợp, dựa trên hệ điều hành được sử dụng.

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên