Android - Cách xóa bộ nhớ cache của ứng dụng Google Drive

Google Drive cho Android - Xóa tất cả tài liệu được lưu trong bộ nhớ cache

Dưới đây là cách xóa bộ nhớ cache của ứng dụng Google Drive trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng Android của bạn.

Xóa bộ nhớ cache của Google Drive có thể giúp khắc phục các sự cố sau:

  • Không thể mở tài liệu.
  • Không thể tải xuống hoặc tải lên tài liệu.

Thủ tục được giải thích dưới đây:

  • Mở ứng dụng Google Drive.
  • Nhấn vào phím menu> Cài đặt.

  • Chuyển đến Cache tài liệu và nhấn vào Clear Cache - Xóa tất cả các tài liệu được lưu trong bộ nhớ cache .

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên