Android - Cách bật tính năng lọc nội dung trên Google Play Store

Android - Cách bật tính năng lọc nội dung trên Google Play Store

Dưới đây là cách bật tính năng lọc nội dung trên Cửa hàng Google Play:

 • Mở ứng dụng Google Play .
 • Nhấn vào phím Menu> Cài đặt .
 • Cuộn đến phần Điều khiển người dùng và nhấn vào Lọc nội dung .

 • Chọn loại nội dung có thể được xem và tải xuống từ Cửa hàng Play. Xếp hạng như sau:
  • Tất cả mọi người
  • Trưởng thành thấp
  • Trưởng thành trung bình
  • Trưởng thành cao
  • Hiển thị tất cả các ứng dụng

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên