Phần mở rộng quét nhanh Bitdefender cho Google chrome

Dưới đây là cách cài đặt tiện ích mở rộng Bitdefender để hỗ trợ quét trực tuyến qua trình duyệt Google Chrome:

 • Mở Google Chrome
 • Tới trang này
 • //quickscan.bitdefender.com/
 • Nhấp vào nút "Bắt đầu quét".
 • Bạn sẽ nhận được một thông báo nhỏ "Tiện ích mở rộng, Ứng dụng và chủ đề có thể gây hại cho máy tính của bạn. Bạn có chắc chắn muốn tiếp tục"
 • Nhấp vào nút Tiếp tục.
 • Trong cửa sổ mới mở, chỉ cần nhấp vào "Cài đặt"

 • Bạn sẽ nhận được một thông báo nhỏ xác nhận rằng tiện ích mở rộng đã được cài đặt.

 • Bạn đang ở đây..một biểu tượng QuickScan nhỏ sẽ nằm bên cạnh biểu tượng Cờ lê trong thanh điều hướng của bạn.
  • Bạn có thể nhấp vào nó bất cứ lúc nào để khởi động quét nhanh!

Thủ tục 60 giây. Sau khi quét được thực hiện, bạn có thể

 • Thoát khỏi giao diện.
 • Truy cập vào một diễn đàn (thay thế phiên bản beta - thử sử dụng một cái của Kioskea) để được giúp đỡ.
 • Tạo một báo cáo trên notepad.

 QuickScan Beta 32-bit v0.9.9.41 ------------------------------- Ngày quét: Thứ Sáu ngày 01 tháng 10 17:43 : 22 2010 ID máy: XXXXXXX Không tìm thấy nhiễm trùng. ------------------- Các quy trình --------- 2007 Hệ thống Microsoft Office 5916 C: \ Tệp chương trình \ Microsoft Office \ Office12 \ EXCEL.EXE CD / Ổ đĩa âm thanh DVD 4040 C: \ Tệp chương trình \ TOSHIBA \ TOSCDSPD \ TOSCDSPD.exe ConfigFree (TM) 2516 C: \ Tệp chương trình \ TOSHIBA \ ConfigFree \ CFSwMgr.exe Cấu hình khay (TM) Khay 3740 C: \ Tệp chương trình \ ConfigFree \ NDSTray.exe ESET Smart Security 3988 C: \ Chương trình tập tin \ ESET \ ESET NOD32 Antivirus \ egui.exe Google Chrome 1780 C: \ Users \ User \ AppData \ Local \ Google \ Chrome \ Application \ chrome.exe Google Chrome 2412 C: \ Users \ User \ AppData \ Local \ Google \ Chrome \ Application \ chrome.exe Google Chrome 2708 C: \ Users \ User \ AppData \ Local \ Google \ Chrome \ Application \ chrome.exe Google Chrome 5908 C: \ Users \ Người dùng \ AppData \ Local \ Google \ Chrome \ Application \ chrome.exe Google Chrome 5884 C: \ Users \ User \ AppData \ Local \ Google \ Chrome \ Application \ chrome.exe Google Chrome 5756 C: \ Users \ User \ AppData \ Local \ Google \ Chrome \ Application \ chrome.exe Google Chrome 5364 C: \ Users \ User \ AppData \ Local \ Google \ Chrome \ Applica tion \ chrome.exe Google Chrome 5064 C: \ Users \ User \ AppData \ Local \ Google \ Chrome \ Application \ chrome.exe Google Chrome 5012 C: \ Users \ User \ AppData \ Local \ Google \ Chrome \ Application \ chrome. exe Google Chrome 4200 C: \ Users \ User \ AppData \ Local \ Google \ Chrome \ Application \ chrome.exe Google Desktop 3784 C: \ Program Files \ Google \ Google Desktop Search \ GoogleDesktop.exe GrooveMonitor Utility 4008 C: \ Files Files \ Microsoft Office \ Office12 \ GrooveMonitor.exe Bảng điều khiển âm thanh HD 3924 C: \ Windows \ RtHDVCpl.exe Intel (R) Giao diện người dùng chung 3872 C: \ Windows \ System32 \ hkcmd.exe Intel (R) Giao diện người dùng chung 2572 C: \ Windows \ System32 \ igfxext.exe Intel (R) Giao diện người dùng phổ biến 3880 C: \ Windows \ System32 \ igfxpers.exe Intel (R) Giao diện người dùng chung 2208 C: \ Windows \ System32 \ igfxsrvc.exe Intel (R) Giao diện 3848 C: \ Windows \ System32 \ igfxtray.exe Nền tảng Java (TM) SE 6 U7 3692 C: \ Tệp chương trình \ Java \ jre1.6.0_07 \ bin \ jusched.exe Hệ điều hành Microsoft® Windows® 1664 C: \ Chương trình Tệp \ Windows Media Player \ wmpn scfg.exe Hệ điều hành Microsoft® Windows® 3552 C: \ Windows \ explorer.exe Hệ điều hành Microsoft® Windows® 3480 C: \ Windows \ System32 \ dwm.exe Hệ điều hành Microsoft® Windows® 5044 C: \ Windows \ System32 \ mspaint .exe Microsoft® Windows® Hệ điều hành 5752 C: \ Windows \ System32 \ notepad.exe Hệ điều hành Microsoft® Windows® 3408 C: \ Windows \ System32 \ taskeng.exe Hệ điều hành Microsoft® Windows® 5504 C: \ Windows \ System32 \ wuauclt.exe Skype 4060 C: \ Files Files \ Skype \ Phone \ Skype.exe Skype Extras Manager 3672 C: \ Program Files \ Skype \ Plugin Manager \ skypePM.exe Synaptics Pointing Device Driver 3712 C: \ Program Files \ Synaptics \ SynTP \ SynTPEnh.exe Thẻ flash Toshiba 3956 C: \ Tệp chương trình \ TOSHIBA \ FlashCards \ TCrdMain.exe TOSHIBA Power Saver 3936 C: \ Tệp chương trình \ TOSHIBA \ Power Saver \ TPwrMain.exe Toshiba TEMPRO 3816 C: \ Tệp chương trình \ Toshiba TEMPRO \ Toshiba.Tempo.UI.TrayApplication.exe Thành phần đăng ký Toshiba Vista 3968 C: \ Tệp chương trình \ TOSHIBA \ Đăng ký \ ToshibaRegistration .exe Tiện ích thu phóng của Toshiba 3948 C: \ Tệp chương trình \ TOSHIBA \ SmoothView \ SmoothView.exe Trình bảo vệ Windows 3680 C: \ Tệp chương trình \ Trình bảo vệ Windows \ MSASCui.exe 
Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên