BitTorrent - Thay đổi vị trí mặc định để lưu trữ tải xuống

BitTorrent là phần mềm quản lý tải xuống được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu. Nếu vị trí của các tệp được tải xuống từ internet không thay đổi, BitTorrent sẽ lưu chúng ở một vị trí mặc định. Để các tệp được lưu trữ ở một vị trí khác, các thay đổi phải được thực hiện đối với cài đặt cấu hình BitTorrent. Để thay đổi vị trí của các tệp đã tải xuống, thư mục cần được chỉ định trong tab tùy chọn BitTorrent . Cũng có thể thay đổi vị trí để tải xuống mới cũng như tải xuống đã được thực hiện thông qua các cài đặt cấu hình thư mục. BitTorrent đã tỏ ra hữu ích cho người dùng P2P.

Để thay đổi vị trí tệp tải xuống của bạn trong BitTorrent:

  • Nhấp vào menu Tùy chọn> Tùy chọn> Thư mục.

  • Chọn hộp bên cạnh " Đặt Tải xuống mới vào: " và chỉ cần chọn đường dẫn cho vị trí mới.
  • Xác nhận bằng nút OK.
  • Lưu ý rằng bạn có thể định cấu hình BitTorrent để tự động di chuyển các bản tải xuống vào thư mục bạn chọn.
  • Chọn hộp bên cạnh " Di chuyển các bản tải xuống đã hoàn thành đến: " và chọn đường dẫn của vị trí mới.
Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên