BitTorrent - Giới hạn băng thông ngang hàng cục bộ

BitTorrent - Giới hạn băng thông ngang hàng cục bộ

Nếu bạn muốn BitTorrent đặt giới hạn tốc độ truyền so với các đồng nghiệp cục bộ (cùng mạng), hãy làm theo quy trình dưới đây:

  • Mở BitTorrent.
  • Nhấp vào menu Tùy chọn> Tùy chọn .
  • Chuyển đến tab BitTorrent .
  • Kiểm tra " Giới hạn băng thông ngang hàng cục bộ ".

  • Bấm vào OK.
Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên