BlackBerry - Làm thế nào để viết số?

BlackBerry - Làm thế nào để viết số?

Bạn muốn biết cách viết số trong tin nhắn hoặc trường văn bản từ bàn phím trên BlackBerry của bạn? Đây là cách để bắt đầu:

Để nhập số bằng bàn phím của BlackBerry, bạn phải nhấn phím "ALT" và sau đó nhấn phím mong muốn

Ví dụ:

  • nhấn ALT + A để nhập " 1 ".
  • nhấn ALT + C để nhập " 9 ".

Nếu bạn muốn nhập một dãy số, cách dễ nhất là khóa bàn phím.

  • Nhấn Alt và Shift trái để bật numlock.
  • Để mở khóa bàn phím, bạn chỉ cần nhấn lại phím " Shift ".
Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên