Gọi quốc tế với Verizon

Gọi ra nước ngoài để giữ liên lạc với bạn bè và gia đình, hoặc để kinh doanh, có thể tốn kém. Khách hàng của Verizon ở Mỹ có thể gọi quốc tế, nhưng bạn nên nhận gói cước Gọi quốc tế. Nếu bạn không có gói Gọi quốc tế và bạn gọi ra nước ngoài, Giá cước đường dài quốc tế của Verizon sẽ được áp dụng. Thông tin thêm về các tùy chọn của Verizon cho các cuộc gọi quốc tế có thể được tìm thấy ở đây.

  • Nhận một kế hoạch cuộc gọi quốc tế
  • Cách gọi quốc tế

Nhận một kế hoạch cuộc gọi quốc tế

Để thêm quay số trực tiếp quốc tế vào gói dịch vụ của bạn, hãy gọi cho trung tâm dịch vụ khách hàng của Verizon theo số 1-800-VERIZON (1-800-837-4966) . Ngoài ra, bạn có thể truy cập vị trí cửa hàng, tải xuống ứng dụng My Verizon hoặc truy cập trang web My Verizon để nâng cấp gói dịch vụ của bạn.

Cách gọi quốc tế

Để tìm hiểu cách gọi quốc tế từ Hoa Kỳ và khám phá các khoản phí liên quan, hãy truy cập trang Gọi quốc tế của Verizon và nhập quốc gia mà bạn muốn gọi. Điều này sẽ cung cấp hướng dẫn quay số và tổng quan về phí của Verizon, dựa trên vị trí.

Ngoài ra, thông lệ chung để gọi quốc tế là bắt đầu bằng 011 + Mã quốc gia + Số điện thoại mà bạn đang cố gắng tiếp cận. Một danh sách các mã quốc gia có thể được tìm thấy ở đây.

Hình: © Verizon.

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên