Thay đổi cài đặt ngôn ngữ Firefox

Để đáp ứng nhu cầu của cơ sở người dùng rất quốc tế, Mozilla Firefox đã cung cấp trình duyệt của mình bằng nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Theo mặc định, trình duyệt thường lấy ngôn ngữ của cài đặt máy tính của bạn, nhưng nếu bạn muốn thay đổi ngôn ngữ của trình duyệt, bạn có thể làm như vậy chỉ bằng một vài bước đơn giản. Hướng dẫn này sẽ giải thích cách thay đổi ngôn ngữ mặc định trên Mozilla Firefox cho máy tính để bàn.

Tải xuống gói ngôn ngữ Firefox

Nếu bạn đã tải xuống Firefox bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh, bạn sẽ cần thêm gói ngôn ngữ tiếng Anh vào trình duyệt của mình. Bạn có thể tìm thấy tải về cho gói tiếng Anh ở đây. Lưu ý rằng Firefox cũng có gói ngôn ngữ cho hơn hai chục ngôn ngữ trên thế giới.

Cách thay đổi ngôn ngữ trên Firefox

Trong thanh địa chỉ của Firefox, nhập about: config rồi nhấn Enter để truy cập các tùy chọn Firefox của bạn.

Tiếp theo, trong thanh tìm kiếm ngay bên dưới, nhập giá trị chuỗi general.useragent.locale .

Nhấp chuột phải vào nó và sau đó chọn Sửa đổi . Nhập en-us để thay đổi ngôn ngữ trình duyệt của bạn sang tiếng Anh hoặc nhập mã áp dụng cho ngôn ngữ bạn muốn:

Nếu bạn không chắc chắn nên sử dụng mã nào, bạn có thể xem danh sách đầy đủ của Firefox tại đây.

Xác nhận cài đặt của bạn bằng cách chọn OK và sau đó khởi động lại trình duyệt của bạn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thay đổi cài đặt ngôn ngữ trình duyệt của mình bằng cách cài đặt tệp XPI. Để thực hiện việc này, hãy truy cập trang web FTP của Firefox và chọn phiên bản trình duyệt của bạn.

Chọn hệ điều hành của bạn (Win32, Mac hoặc Linux) và sau đó chọn tệp XPI .

Chọn gói ngôn ngữ bạn chọn ( xx.xpi, trong đó xx đại diện cho mã ngôn ngữ) và sau đó chấp nhận cài đặt.

Khởi động lại Firefox để lưu cài đặt của bạn.

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên