Thay đổi giao diện của thanh tác vụ trên Vista

Vấn đề

Sự xuất hiện của Windows Vista của bạn không phù hợp?

Thay đổi nó! Chỉ cần làm theo hướng dẫn này.

Dung dịch

  • Nhấp chuột phải vào bất cứ nơi nào trên máy tính để bàn, sau đó nhấp vào "Cá nhân hóa"
  • Nhấp vào "Màu sắc và hình thức Windows"
  • Sau đó nhấp vào liên kết màu xanh ở dưới cùng: "Mở thuộc tính xuất hiện cổ điển để có thêm tùy chọn màu"
  • Từ đó bạn có thể chọn Bảng màu bạn muốn.

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên