Tạo ID BlackBerry

Để sử dụng các dịch vụ của BlackBerry, bạn cần có BlackBerry ID (tên người dùng và mật khẩu). BlackBerry ID cũng sẽ cho phép bạn tải xuống các ứng dụng cho thiết bị di động của mình từ BlackBerry Webstore. Ngoài ra, dữ liệu và ứng dụng của bạn được liên kết với tài khoản BlackBerry của bạn, điều này khá hữu ích khi thay đổi thiết bị.

Tạo ID BlackBerry

Để tạo BlackBerry ID của bạn từ trình duyệt web, hãy truy cập trang đăng ký BlackBerry. Điền thông tin cần thiết, lưu ý rằng tên người dùng của bạn sẽ là email của bạn. Khi bạn đã hoàn thành tất cả các trường, nhấp Gửi :

Để tạo BlackBerry ID từ thiết bị di động của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng BlackBerry App World . Nhấp vào Thế giới của tôi, cuộn xuống dưới cùng và nhấp vào Tạo mới . Nhấp vào Tôi đồng ý ở cuối Điều khoản và Điều kiện và làm theo hướng dẫn.

Hình: © Blackberry.

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên