Debian - Cách thay đổi ngôn ngữ

Để thay đổi cài đặt ngôn ngữ của hệ điều hành Debian, trước tiên bạn phải chạy lệnh su và nhận quyền gốc (quản trị viên).

Chạy lệnh apt-get install ngôn ngữ-pack-xx (trong đó xx là tên của gói ngôn ngữ) để tải xuống và cài đặt gói ngôn ngữ bạn chọn và sau đó định vị lại cấu hình dpkg . Một cửa sổ sẽ yêu cầu bạn chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng để phân phối. Hãy lựa chọn và xác nhận.

Sau khi hoàn thành các bước này, chỉ cần khởi động lại hệ thống của bạn để áp dụng các cài đặt mới.

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên