Kết nối quay số không thành công!

Nó có thể xảy ra rằng máy tính của bạn không thể kết nối với internet nếu bạn sử dụng kết nối trực tiếp, tức là qua đường dây điện thoại.

  • Điều đầu tiên mà bạn nên làm là đảm bảo rằng cáp của bạn được cắm tốt ở cả hai bên.
  • Đảm bảo rằng modem của bạn được bật hoặc kết nối tốt trên cổng chính xác của máy tính của bạn. Đối với modem ngoài, đảm bảo bật nguồn.
  • Đảm bảo rằng máy chủ từ xa hoạt động đúng.
  • Xác minh rằng số quay số cho máy chủ truy cập của bạn là đầu vào tốt.
Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên