Excel - Các ô màu cho các ngày cụ thể trong một tháng

Vấn đề

Tôi có một bảng tính cho biết bao nhiêu ngày một yêu cầu đã được mở. Tôi muốn các từ XANH, VÀNG và ĐỎ hiển thị trong một ô nếu req đã mở một số ngày nhất định và không biết làm thế nào để viết công thức đó ra.

Vì vậy, nếu bản ghi được mở dưới 30 ngày thì chữ XANH sẽ hiển thị trong ô bên cạnh. Nếu nó mở hơn 30 ngày và dưới 60 ngày thì VÀNG sẽ hiển thị và nếu nó mở hơn 60 ngày thì RED xuất hiện trong ô bên cạnh số ngày.

Dung dịch

Giả sử nó chỉ là số ngày trong ô được đề cập và không phải là một công thức ngày thì công thức sau đây sẽ phù hợp với nhu cầu của bạn.

= IF (A1 = 30) * (A1 <60), "vàng", "đỏ"))

  • Giả sử số ngày nằm trong ô A1. sửa đổi cho phù hợp với hoàn cảnh của bạn
  • Sau đó sao chép công thức xuống cột theo cách thông thường.

chú thích

Cảm ơn sharpman cho mẹo này trên diễn đàn.

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên