Excel - Sao chép và dán dữ liệu khi nhấp

Vấn đề

Tôi có một bộ dữ liệu từ A2 đến A10. Khi tôi nhấn ô B1 chứa từ "Tháng 1", dữ liệu sẽ được sao chép vào B2 sang B10. Nếu tôi nhấn ô D1 chứa từ "Tháng ba", thì dữ liệu sẽ được sao chép vào D2 thành D10.

Nói cách khác, tôi muốn sao chép dữ liệu và dán vào các cột mà tôi đã nhấp.

Dung dịch

Tôi giả sử bạn có một cột cho mỗi tháng, vì vậy mã sẽ chỉ được kích hoạt khi một ô trong phạm vi B1: M1 được chọn.

Mã này nên thực hiện các mẹo:

 Worksheet riêng tư_SelectionChange (ByVal Target As Range) If Intersect (Target, Range ("B1: M1")) Is nothing Then Thoát Sub Range ("A2: A10") Sub 

Nếu bạn muốn mã làm việc cho toàn bộ hàng đầu tiên thì hãy thay đổi:

 Phạm vi ("B1: M1") thành Hàng (1). 
Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên