Firefox - Luôn mở các tab mới của bạn ở cuối

Khi duyệt trên trang web và thực hiện hành động "Mở trong tab mới", bạn có thể nhận thấy rằng tab mới sẽ được mở bên cạnh trang bạn đang duyệt (chứ không phải ở cuối thanh tab).

Để thay đổi, chỉ cần làm theo quy trình này:

Mở Firefox.

  • Trong thanh địa chỉ, gõ lệnh sau:
  • về: cấu hình
  • Nhấp vào nút "Tôi sẽ cẩn thận, tôi hứa ..."
  • Trong trường Bộ lọc loại:
  • browser.tabs.insertRelatedAfterCản

  • Nhấp đúp chuột và sửa đổi giá trị từ true thành false.
Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên