FireFox - Sửa đổi các mức thu phóng mặc định

Đây là một mẹo đơn giản để sửa đổi các mức thu phóng mặc định (phóng to / thu nhỏ) của Firefox.

  • Mở Firefox.
  • Trong thanh địa chỉ, gõ lệnh sau:
  • về: cấu hình
  • Nhấp vào nút "Tôi sẽ cẩn thận, tôi hứa ..."

Đối với tính năng Phóng to:

  • Tìm mục sau: zoom.maxPercent
  • Nhấp đúp chuột để sửa đổi giá trị

Đối với tính năng Thu nhỏ:

  • Tìm mục sau: zoom.minPercent
  • Nhấp đúp chuột để sửa đổi giá trị

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên