MIỄN PHÍ - Kết nối với dịch vụ FTP

Vấn đề

Tự hỏi làm thế nào bạn kết nối với FTP miễn phí để tải lên trang web cá nhân của bạn?

Thông số kết nối

  • FTP : ftpperso.free.fr
  • đăng nhập : đăng nhập của bạn được chỉ định khi bạn đăng ký (trang web của bạn sẽ có thể truy cập tại địa chỉ này)
  • mật khẩu: bạn đã được cung cấp khi nhận được thư xác nhận, nó sẽ được thay đổi sau đó
  • Cảng : 21

Phần mềm FTP

Phần mềm miễn phí có sẵn để chuyển:

  • Nguồn mở: FileZilla
  • FTPCommander
  • FTP thông minh
  • Tiện ích mở rộng FireFTP cho Firefox
Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên