Google - Cách tắt câu trả lời bằng giọng nói

Trang này nhằm giải thích cách tắt câu trả lời bằng giọng nói khi thực hiện tìm kiếm bằng giọng nói trên Google:
  • Mở trình duyệt của bạn và kết nối với //www.google.com.
  • Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn.
  • Ở cuối trang, nhấp vào Cài đặt> Cài đặt tìm kiếm (//www.google.com/preferences).

  • Di chuyển đến " Câu trả lời được nói " và chọn " Chỉ hiển thị văn bản ".

  • Cuộn xuống cuối trang và bấm vào Lưu .
Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên