Cách thay đổi quốc gia của bạn trên Netflix

Thay đổi quốc gia hoặc vị trí truy cập trên Netflix có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào nhiều nội dung hơn mức có sẵn ở quốc gia hiện tại của bạn. Tuy nhiên, việc thay đổi vị trí hiện tại của bạn sẽ yêu cầu sử dụng VPN (Mạng riêng ảo). Bài viết này sẽ giúp bạn trong suốt quá trình.

Truy cập Netflix từ một khu vực khác

Để truy cập vào một khu vực khác, bạn sẽ cần sử dụng VPN, điều này sẽ cho phép bạn truy cập máy chủ từ một vị trí mới. Netflix đôi khi có thể xác định khi người dùng truy cập trang web bằng VPN và sẽ chặn quyền truy cập. Nếu bạn bị Netflix chặn, bạn sẽ nhận được lỗi proxy sau khi cố gắng truy cập trang web. Để tránh các sự cố, hãy sử dụng VPN đáng tin cậy, chẳng hạn như ExpressVPN, NordVPN hoặc CyberGhost VPN.

Sau khi bạn đã khởi chạy VPN với vị trí mong muốn, hãy truy cập trang web Netflix và đăng nhập bằng thông tin tài khoản của bạn. Nếu VPN thành công, bạn sẽ có thể truy cập phương tiện mong muốn.

NB Một số VPN tương thích hơn với một khu vực cụ thể. Vì vậy, nếu bạn nhận được thông báo lỗi, hãy thử sử dụng VPN khác.

Hình ảnh: © Netflix.

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên