Cách thay đổi địa chỉ email trên thẻ Aadhaar của bạn

Thẻ Aadhaar đã trở thành tài liệu quan trọng nhất đối với công dân Ấn Độ. Nó chứa thông tin liên quan đến số điện thoại di động, địa chỉ và địa chỉ email của chủ sở hữu. Điều quan trọng là duy trì địa chỉ email của bạn được cập nhật trong chi tiết thẻ Aadhaar của bạn sau bất kỳ thay đổi nào. Tiếp tục đọc để khám phá cách thay đổi địa chỉ email được kết nối với thẻ Aadhaar trực tuyến của bạn .

Cập nhật địa chỉ email trên thẻ Aadhaar trực tuyến

Để cập nhật địa chỉ email được đính kèm với thẻ Aadhaar trực tuyến của bạn, hãy bắt đầu bằng cách truy cập trang web chính thức của thẻ Aadhaar và nhấp vào Cập nhật chi tiết Aadhaar (Trực tuyến) :

Tiếp theo, nhấp vào nút Bấm vào đây :

Nhập số thẻ Aadhaar 12 chữ số của bạn vào trường Nhập số Aadhaar của bạn, trả lời mã xác thực, sau đó nhấp vào Gửi OTP :

Bạn sẽ nhận được mật khẩu một lần (OTP) theo số điện thoại được đính kèm với tài khoản của bạn. Nhập mật khẩu mà bạn nhận được và nhấp vào Đăng nhập :

Tiếp theo, đánh dấu vào ô bên cạnh Email ID và nhấp vào Gửi :

Viết đúng hoặc địa chỉ email mới, xác nhận thông tin bằng cách đánh dấu vào ô bên cạnh Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc hướng dẫn cẩn thận và thông tin được cung cấp trong tài liệu này là đúng, chính xác và chính xác và nhấp vào Tiếp tục :

Tiếp theo, chọn Tải lên tài liệu để gửi bằng chứng nhận dạng của bạn và nhấp vào Chọn tệp để tải lên các tệp được quét của bạn:

Khi bạn đã hoàn tất, bạn có thể Tải xuốngIn ứng dụng của mình:

Bạn nên lưu ý Số yêu cầu cập nhật được hiển thị cho sự tương ứng trong tương lai liên quan đến ứng dụng của bạn.

Hình: © UIDAI.

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên