Cách kiểm tra nếu Windows 10 được kích hoạt

Nếu bạn muốn kiểm tra xem Windows 10 đã được kích hoạt thành công trên máy tính của mình chưa, hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách xem trạng thái kích hoạt của hệ điều hành.

Windows 10 được cung cấp với một công cụ tích hợp (có thể truy cập thông qua Dấu nhắc lệnh ) sẽ giúp bạn xác định xem bạn đang sử dụng phiên bản HĐH chính hãng hay lậu.

Trạng thái kích hoạt của Windows 10

Nhấn [ Windows ] + [ R ] để mở lệnh Run . Tiếp theo, gõ
 cmd 
và nhấn Enter để mở Dấu nhắc lệnh . Nhập
 SLMGR -XPR 
và nhấn Enter để chạy Công cụ quản lý cấp phép phần mềm Windows :

Nếu Windows 10 được kích hoạt đúng trên máy tính của bạn, thông báo sau sẽ hiển thị:

Tuy nhiên, nếu bạn đang chạy một bản sao Windows 10 không được cấp phép hoặc sao chép, thì bạn sẽ cần thay thế nó bằng một phiên bản HĐH chính hãng. Để biết thêm thông tin về việc kích hoạt Windows 10, vui lòng đọc bài viết của chúng tôi Cách thay đổi Khóa sản phẩm của Windows 10.

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên