Cách tìm IFSC và mã MICR của chi nhánh ngân hàng trực tuyến tại Ấn Độ

IFSC là tên viết tắt có nghĩa là "Mã hệ thống tài chính Ấn Độ", một mã cần thiết để thực hiện bất kỳ chuyển khoản trực tuyến nào giữa các tổ chức ngân hàng trong nước. Mỗi chi nhánh ngân hàng có một mã IFSC gồm 11 chữ số duy nhất được tạo thành từ các chữ cái và số. Nó có thể được tìm thấy nó sổ séc của bạn và trực tuyến. Tiếp tục đọc để khám phá làm thế nào để làm sau.

Tìm mã IFSC của chi nhánh ngân hàng của bạn trực tuyến

Để tìm mã IFSC của chi nhánh ngân hàng của bạn trực tuyến, hãy truy cập trang web Paisa fatafat để bắt đầu quá trình:

Chọn từng ngân hàng, tiểu bang, quậnchi nhánh của bạn từ các menu thả xuống tương ứng:

Khi bạn đã chọn Chi nhánh, mã IFSC, mã MICR, địa chỉ và số điện thoại của chi nhánh ngân hàng của bạn sẽ bật lên.

Ảnh: © Decorwith.me - Shutterstock.com

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên