Cách nhận điện thoại miễn phí từ T-Mobile

T-Mobile cung cấp điện thoại miễn phí cho khách hàng mới và khách hàng hiện tại. Tùy thuộc vào một vài tiêu chí, bạn có thể đủ điều kiện nhận một thiết bị miễn phí từ T-Mobile. Tiếp tục đọc để tìm hiểu làm thế nào để bắt đầu.

Nhận điện thoại T-Mobile miễn phí với tư cách là khách hàng mới của T-Mobile

Là khách hàng mới của T-Mobile, bạn có thể tìm ra điện thoại nào đủ điều kiện nhận miễn phí bằng cách truy cập trang web T-Mobile và chọn Bắt đầu .

Sau đó, chọn xếp hạng tín dụng phù hợp của bạn và bên dưới, bạn sẽ thấy các tùy chọn khả dụng cho các thiết bị mà bạn có thể nhận được mà không cần phải đặt bất kỳ khoản tiền nào.

Ngoài ra, các thiết bị khác mà bạn cần thanh toán sẽ được hiển thị với số tiền ký gửi được yêu cầu và phí hàng tháng.

Nhận điện thoại T-Mobile miễn phí với tư cách là khách hàng hiện tại của T-Mobile

Là một khách hàng hiện tại của T-Mobile, bạn cũng có tùy chọn sử dụng tín dụng nâng cấp để chuyển đổi thiết bị cũ của mình sang thiết bị mới.

Để bắt đầu và kiểm tra tín dụng nâng cấp của bạn, trước tiên hãy truy cập trang web My T-Mobile và đăng nhập bằng thông tin đăng nhập của bạn.

Tiếp theo, đi đến Cửa hàng . Sau đó, kiểm tra phần Nâng cấp để tìm tín dụng đủ điều kiện của bạn. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy đủ điều kiện của mình cùng với giá thiết bị khác. Để nâng cấp thiết bị của bạn, chỉ cần chọn Nâng cấp .

Hình ảnh: © T-Mobile.

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên