Cách ẩn số điện thoại của bạn trên BlackBerry Passport

Để ẩn số điện thoại của bạn với người bạn đang gọi từ BlackBerry Passport, bạn sẽ cần xác nhận chức năng được nhà cung cấp dịch vụ cho phép. Để bắt đầu, hãy mở ứng dụng Điện thoại, vuốt ngón tay xuống để mở menu cài đặt nhanh và nhấn vào Cài đặt . Sau đó, nhấn vào Hiển thị số của tôi và chuyển đổi Cho phép số của tôi xuất hiện khi tắt cuộc gọi .

Hình ảnh: © BlackBerry.

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên