Cách để lại cuộc hội thoại chưa đọc trong Gmail

Google cho phép nhiều người dùng truy cập vào một tài khoản Gmail, đây còn được gọi là ủy quyền email. Cần lưu ý rằng khi tính năng này được bật, tất cả các tin nhắn mới được đánh dấu là đã đọc nếu chúng được mở bởi người dùng khác. Tuy nhiên, có thể để lại các cuộc hội thoại chưa đọc.

Đăng nhập vào tài khoản Gmail của bạn và nhấp vào nút Gear . Sau đó, chọn Cài đặt :

Chuyển đến phần Tài khoản và Nhập . Bên cạnh "Cấp quyền truy cập vào tài khoản của bạn", chọn Không đọc cuộc hội thoại khi người khác mở :

Hình ảnh: © Google Drive

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên