Cách xóa vĩnh viễn tài khoản WhatsApp

WhatsApp là ứng dụng nhắn tin tức thời được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, được sử dụng nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào. Cài đặt nó là dễ dàng, như là xóa nó. Nếu bạn muốn xóa vĩnh viễn tài khoản WhatsApp của mình, hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu làm thế nào.

Cách xóa tài khoản WhatsApp

Để xóa tài khoản WhatsApp, hãy mở ứng dụng và nhấp vào ba dấu chấm dọc nằm ở phía bên phải của giao diện chính:

Thao tác này sẽ mở menu thả xuống, trong đó bạn nên nhấp vào đậm> Cài đặt:

Tiếp theo, nhấp vào tùy chọn Tài khoản nằm liền kề với biểu tượng phím :

Sau đó, nhấp vào tùy chọn Xóa Tài khoản của tôi trong menu thả xuống:

Nhấp vào tùy chọn này sẽ hiển thị cho bạn thêm hai tùy chọn: xóa vĩnh viễn tài khoản WhatsApp hoặc chọn chuyển nó sang một số điện thoại khác.

Để xóa vĩnh viễn tài khoản của bạn, trước tiên hãy xác nhận số điện thoại và mã quốc gia của bạn, sau đó nhấn XÓA TÀI KHOẢN CỦA TÔI :

Hình: © WhatsApp.
Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên