Cách khôi phục mật khẩu tài khoản IRCTC

Rất khó để đặt vé tàu mà không có tài khoản IRCTC ở Ấn Độ. Sẽ khá rắc rối nếu người dùng quên ID người dùng hoặc mật khẩu của tài khoản IRCTC. Đọc bài viết này để tìm cách khôi phục mật khẩu tài khoản IRCTC .

Khôi phục mật khẩu tài khoản IRCTC

Truy cập trang web IRCTC và nhấp vào Quên mật khẩu . Tùy chọn này nằm trên cùng khu vực nơi người dùng nhập id tài khoản và mật khẩu:

Tiếp theo, nhập ID người dùng, Mã Captcha và nhấp vào Chi tiết tìm nạp :

Tiếp theo, trả lời câu hỏi bảo mật . Trong trường hợp người dùng đã quên câu trả lời, nhấp vào Bấm vào đây . Theo đó, một OTP sẽ được gửi đến số điện thoại di động đã đăng ký. Nhập mật khẩu một lần vào hộp. Nhập mật khẩu mới và nhấp vào nút Gửi :

Dịch vụ này có sẵn từ 10 giờ sáng đến 12 giờ tối.

Hình ảnh: © IRCTC.

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên