Cách khôi phục mật khẩu Gmail của bạn

Việc quên mật khẩu vào tài khoản Gmail của bạn có thể là một sự bất tiện lớn, đặc biệt khi tài khoản của bạn là trung tâm của nhiều hoạt động trực tuyến của bạn. Tuy nhiên, có thể khôi phục mật khẩu của bạn .

Khôi phục mật khẩu Gmail của bạn khá dễ dàng và đơn giản. Nếu bạn quên mật khẩu và không thể truy cập tài khoản Gmail của mình nữa, đây là một vài bước nhanh chóng để lấy lại mật khẩu.

NB Chủ đề này được đề cập chi tiết hơn trong bài viết về việc khôi phục tài khoản Gmail của bạn.

Phục hồi tài khoản Gmail

Chuyển đến trang Khôi phục tài khoản của Google, nhập thông tin tài khoản của bạn và nhấp vào Tiếp theo :

Nếu trước đây bạn đã liên kết một số điện thoại với tài khoản của mình, bạn có thể sử dụng nó để lấy mã xác minh bằng SMS. Nếu không, bạn có thể nhấp vào Xác minh danh tính của bạn . Nếu bạn không biết thông tin, bấm Thử một câu hỏi khác.

NB Nếu bạn không truy cập tài khoản của mình từ 9 tháng trở lên, Gmail có thể đã coi tài khoản của bạn là bị bỏ rơi và xóa nó khỏi máy chủ. Trong trường hợp này, phục hồi tài khoản không còn có thể.

Hình ảnh: © Google.

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên