Cách tự động lưu mật khẩu trên Google Chrome

Google Chrome cung cấp cho bạn tùy chọn lưu các mật khẩu internet khác nhau của bạn. Mỗi lần bạn đăng nhập vào một trang web, trình duyệt sẽ hỏi bạn có muốn thêm nó vào danh sách mật khẩu đã lưu hay không. Tuy nhiên, bạn có thể đặt trình duyệt lưu mật khẩu của mình mà không cần nhắc bạn phê duyệt hành động.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách đặt Google Chrome để nó tự động lưu tất cả mật khẩu của bạn.

Lưu mật khẩu trên Google Chrome mà không cần hỏi

Mở Google Chrome. Nhập mã sau vào thanh địa chỉ, theo sau là phím Enter :

 chrome: // cờ / 

Nhấp vào Lưu mật khẩu tự động - Bỏ qua lời nhắc mật khẩu và tự động lưu mật khẩu > Bật .

Nhấp vào Khởi chạy lại ngay .

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên