Cách tắt âm thanh hệ thống TV thông minh của Samsung

Samsung Smart TV của bạn cung cấp cho bạn khả năng tùy chỉnh một số cài đặt của thiết bị để đảm bảo rằng bạn được hưởng lợi từ trải nghiệm xem tối ưu.

Một trong những tùy chọn này là khả năng tắt âm thanh hệ thống trong TV của bạn.

Tắt âm thanh hệ thống TV thông minh của Samsung

Nhấn nút Menu trên điều khiển từ xa của bạn.

Chuyển đến Hệ thống > Chung > Phản hồi âm thanh > Tắt .

Hình: © Samsung.

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên