Cách hủy kết bạn với ai đó trên Facebook

Cách hủy kết bạn với ai đó trên Facebook

Để xóa một người bạn khỏi tài khoản Facebook của bạn, có hai phương pháp. Facebook sẽ không thông báo cho người dùng rằng họ đã bị xóa khỏi danh sách bạn bè của bạn.

Phương pháp 1

  • Truy cập hồ sơ Facebook của người dùng.
  • Nhấp vào menu Bạn bè> Hủy kết bạn .

Phương pháp 2

Phương pháp này thuận tiện khi bạn cần hủy kết bạn với nhiều người dùng,

Từ trang hồ sơ của bạn

  • Nhấp vào tab " Bạn bè " để xem tất cả bạn bè của bạn.
  • Nhấp vào menu Bạn bè> Hủy kết bạn .

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên