Cách sử dụng hai tài khoản WhatsApp trên một điện thoại

WhatsApp là trình nhắn tin tức thời phổ biến nhất thế giới và được sử dụng rộng rãi cho mục đích kinh doanh và chính thức. Nếu bạn có điện thoại hai SIM, bạn cũng có thể thiết lập tài khoản WhatsApp kép và sử dụng chúng cùng nhau trên thiết bị của mình. Đọc bài viết này để tìm hiểu làm thế nào bạn có thể sử dụng hai số WhatsApp trên một điện thoại .

Chạy hai tài khoản WhatsApp trên một điện thoại

Để bắt đầu quá trình chạy hai tài khoản WhatsApp trên một điện thoại, hãy đi tới Cài đặt và nhấp vào Ứng dụng bản sao :

Bạn sẽ tìm thấy tùy chọn Ứng dụng Twin trong điện thoại Honor và Ứng dụng kép trên Xiaomi. Nhấp vào đây sẽ mở tất cả các ứng dụng cung cấp tài khoản kép. Chọn WhatsApp :

Tiếp theo, bật ON Bật nhân bản và đổi tên ứng dụng nhân bản:

Chuyển đến màn hình chính, nơi xuất hiện biểu tượng WhatsApp cho tài khoản nhân bản:

Cuối cùng, nhấp vào biểu tượng và thiết lập tài khoản. Thực hiện theo các hướng dẫn từng bước để thêm thông tin như tên, ảnh và số điện thoại của bạn.

NB Chúng tôi đã làm theo các bước này trên điện thoại Oppo.

Ảnh: © WhatsApp.

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên