Cách xác minh địa chỉ email

Email là vũ khí mới cho tin tặc và kẻ lừa đảo, với một số địa chỉ email được tạo ra với mục đích duy nhất là spam người dùng khác. Những email như vậy được sử dụng để đánh cắp thông tin quan trọng, thậm chí có thể bao gồm thông tin tài chính của bạn. Rất may, bạn có thể sử dụng quy trình sau để xác minh rằng một địa chỉ email là xác thực .

Xác minh địa chỉ email bằng trình kiểm tra email miễn phí

Để kiểm tra xem địa chỉ email có xác thực hay không, hãy truy cập Trình kiểm tra email miễn phí.

Ở đó, nhập địa chỉ email mà bạn muốn xác minh bên dưới Bạn đang tìm cách xác minh email? và bấm Xác minh Email :

Tiếp theo, trang web sẽ hiển thị thông tin về địa chỉ email mà bạn đã nhập, giống như máy chủ mà địa chỉ sử dụng để liên lạc. Địa chỉ email đã cho có thể được coi là chính hãng nếu kết quả là OK :

Hình: © Mstanley - Shutterstock.com
Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên