Huy hiệu hồ sơ Instagram

Hướng dẫn nhanh này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo huy hiệu Instagram có thể nhúng, cho phép bạn hiển thị hồ sơ web Instagram của mình trên web.

Tạo Huy hiệu hồ sơ Instagram

Mở trình duyệt web của bạn và đăng nhập vào Instagram. Nhấp vào tên người dùng của bạn và chọn Chỉnh sửa hồ sơ . Khi ở trong cài đặt cấu hình, điều hướng đến Tài khoản của bạn > Phù hiệu :

Ở đây, bạn sẽ được trình bày với một lựa chọn phù hiệu. Chọn huy hiệu mong muốn, sao chép mã nhúng và dán mã đó vào mã HTML của trang web hoặc blog của bạn:

NB Nếu bạn muốn tạo huy hiệu Instagram tùy chỉnh, bạn có thể tải xuống biểu tượng máy ảnh Instagram từ Instagram và sau đó chỉnh sửa nó bằng màu sắc của riêng bạn.

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên