Instagram - Giảm sử dụng dữ liệu di động

Instagram - Giảm sử dụng dữ liệu di động

Ứng dụng Instagram bao gồm một tính năng nhỏ để giảm mức sử dụng dữ liệu trên điện thoại thông minh của bạn. Để kích hoạt tính năng này:

  • Mở ứng dụng Instagram.
  • Chuyển đến tab Hồ sơ .
  • Chạm vào menu Tùy chọn (3 chấm dọc).

  • Cuộn đến Cài đặt> Sử dụng dữ liệu di động .

  • Chọn Sử dụng ít dữ liệu .

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên