Internet Explorer - Kích hoạt / vô hiệu hóa tính năng Phục hồi sự cố tự động

Tính năng Automatic Crash Recovery của IE, như tên gợi ý là một tính năng cho phép bạn khôi phục phiên duyệt trước đó trong trường hợp xảy ra sự cố:

Để bật hoặc tắt tính năng này:

  • Khởi chạy Internet Explorer. Nhấp vào Công cụ> Tùy chọn Internet> Nâng cao
  • Trong ngăn Cài đặt, di chuyển đến phần "Duyệt"
  • Từ đó, bạn có thể chọn hộp bên cạnh "Bật Tự động khôi phục sự cố" để bật hoặc bỏ chọn để có hiệu ứng ngược.

  • Nhấp vào OK và khởi động lại IE để các thay đổi có hiệu lực.

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên