iPhone - Tắt tính năng thoại qua

IPhone cung cấp rất nhiều tính năng có thể chứng minh rất hữu ích cho người dùng. Một trong những tính năng này là tính năng thoại qua iPhone là tính năng trợ năng của iPhone. Nếu người dùng chọn làm như vậy, việc tắt tính năng thoại qua khá đơn giản. Các thay đổi có thể được thực hiện trong cài đặt trợ năng của iPhone. Ngoài ra, một phương pháp phím tắt cũng có thể được sử dụng. Nhấn nút Home trên iPhone ba lần sẽ cho phép người dùng tắt tính năng thoại qua iPhone.

Tắt tính năng thoại qua

Vấn đề

Làm cách nào để tắt tính năng thoại qua iPhone của tôi? Tôi thấy nó khá khó chịu.

Giải pháp 1

  • Chuyển đến Cài đặt / Chung / Trợ năng / Thoại qua / Chọn "Không"

Giải pháp 2

  • Nhấn 3 lần nút Home.
  • Bạn sẽ nhận được tùy chọn "Tắt giọng nói qua".
  • Nhấn nút hai lần để vô hiệu hóa nó.
Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên