iPhone - Cách tắt âm thanh khóa và nhấp chuột trên bàn phím

iPhone - Cách tắt âm thanh khóa và nhấp chuột trên bàn phím

Để tắt khóa hoặc nhấp vào âm thanh của iPhone, hãy làm theo quy trình dưới đây:

  • Chuyển đến Cài đặt> Âm thanh .
  • Cuộn xuống phía dưới màn hình của bạn và tắt các tùy chọn sau:
    • Khóa âm thanh
    • Bấm bàn phím

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên