iPhoto - Sửa quyền truy cập tệp Thư viện

Để sửa chữa các quyền của Thư viện tệp của iPhoto:

  • Đầu tiên đóng tất cả các phiên bản đang chạy của iPhoto.
  • Nhấn và duy trì 2 phím này:
  • Phím lệnh và tùy chọn
  • Mở iPhoto.
  • Một hộp thoại nhỏ với tùy chọn sửa chữa sẽ được hiển thị.
  • Thả chìa khóa
  • Kiểm tra "Kiểm tra và sửa chữa quyền truy cập tệp Thư viện iPhoto" và nhấp vào Rebuild.
Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên