Mac OS X - Cách vô hiệu hóa xác minh ảnh đĩa

Mac OS X - Cách vô hiệu hóa xác minh ảnh đĩa

Bạn có thể bỏ qua xác minh hình ảnh đĩa (tổng kiểm tra) để tăng tốc độ gắn đĩa trên Mac OS X (mặc dù không được khuyến nghị).

Để tắt tính năng này:

  • Mở terminal và gõ lệnh sau:
  •  % mặc định viết com.apple.frameworks.diskimages bỏ qua xác minh CÓ 

Để bật lại tính năng này:

  • Mở terminal và gõ lệnh sau:
  •  % mặc định viết com.apple.frameworks.diskimages bỏ qua xác minh KHÔNG 
Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên