MacOSX Mountain Lion: Thực hiện cập nhật hệ thống như một người dùng chuẩn

Kể từ phiên bản 10.8.3 của MacOSX (Mountain Lion), người dùng không cần đăng nhập với tư cách quản trị viên để nhận các bản cập nhật hệ thống mới nhất từ ​​Mac App Store. Ngay cả khi bạn đã đăng nhập như một người dùng tiêu chuẩn, vẫn có thể xem các bản cập nhật có sẵn để cập nhật.

  • Mở Mac App Store
  • Chọn tab Cập nhật.
  • Tải lại trang bằng phím tắt sau: CMD + R
  • Nhập thông tin quản trị viên của bạn (đăng nhập và mật khẩu)
  • Tải về các bản cập nhật

Tài liệu gốc được xuất bản trên CommentcaMarche.net

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên