Các nhà sản xuất máy chơi game và các trang hỗ trợ thiết bị ngoại vi

Bạn sẽ tìm thấy bên dưới địa chỉ web để liên hệ với bộ phận trợ giúp.

Logitech

//www.logitech.com/index.cfm/support_doads/&cl=us, en?aklocation=MU, EN

Microsoft XBox

//support.xbox.com/support/en/us/nxe/default.aspx?ck=1

Nintendo

//www.nintendo.co.uk/NOE/en_GB/support_62.html

Saitek

//www.saitekusa.com/supp/faqs.htm

Sony PSP

//uk.playstation.com/help-support/

Lực đẩy

//ts.thrustmaster.com/eng/

A4Tech

//www.x7.cn/oscaren/

Dao cạo

//help.razersupport.com/us-en/products.asp

Microsoft sidinder

//www.microsoft.com/hardware/gaming/gaming.mspx

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên