Menu nhà phát triển bí mật của Microsoft Edge

Hướng dẫn này sẽ giới thiệu cho bạn menu Menu Cài đặt dành cho nhà phát triển trên Microsoft Edge . Menu ẩn này sẽ cho phép bạn thử các tính năng thử nghiệm mới và điều chỉnh các cài đặt nâng cao, chẳng hạn như các sự kiện chạm, tính năng JavaScript thử nghiệm hoặc cài đặt trợ năng.

Cảnh báo : Một số cài đặt này có thể khiến trình duyệt của bạn không ổn định. Một số người dùng đã báo cáo sự cố máy tính, chậm máy hoặc mất dữ liệu. Nếu bạn muốn thử các tính năng này, hãy tự chịu rủi ro.

Menu Nhà phát triển Microsoft Edge

Mở Microsoft Edge, gõ
 về: cờ 
trong thanh địa chỉ và nhấn Enter . Điều này sẽ mở trang Cài đặt dành cho nhà phát triển :

Từ đây, bạn có thể truy cập bất kỳ tính năng thử nghiệm có sẵn hoặc cài đặt nâng cao nào.

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên