Microsoft Office cho máy tính bảng iPad và Android

Liệu máy tính bảng iPad và Android sẽ có một bước nhảy vọt đáng kể đối với việc sử dụng chuyên nghiệp hơn? Theo webzine BGR.com chứa thông tin này từ một nguồn gần với microsfot, công ty Redmond hiện đang phát triển các phiên bản di động của bộ Office được tối ưu hóa cho iPad (IOS) và máy tính bảng chạy HĐH Android.

Tích hợp với Office 365?

Các ứng dụng này cung cấp quyền truy cập vào phiên bản đầy đủ của Microsoft Office (Excel, Word, Power Point) và có khả năng cung cấp hỗ trợ cho đồng bộ hóa trực tuyến với các ứng dụng Office Web, phiên bản nhẹ của bộ ứng dụng và Office 365.

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên