Outlook - Xóa biểu tượng định dạng

Vấn đề

Tôi đã thực hiện một thao tác sai trong Outlook và bây giờ tôi có biểu tượng khoảng cách hiển thị ở cuối mỗi dòng (ngắt dòng) ... Bạn có thể cho tôi biết cách loại bỏ nó không?

Dung dịch

  • Bắt đầu tạo một tin nhắn mới và sau đó nhấp vào nút Office ở phía trên bên trái.
  • Nhấp vào "Tùy chọn biên tập" ở dưới cùng bên phải;
  • Nhấp vào "Xem" và bỏ chọn các biểu tượng định dạng mà bạn không muốn xem.
Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên