Picasa - Ẩn hình ảnh

Để ẩn ảnh trong thư viện Picasa:

  • Chọn hình ảnh của bạn
  • Bấm vào menu Ảnh> Ẩn

  • Nhấp vào menu Xem và bỏ chọn tùy chọn "Ảnh ẩn" (trong trường hợp khác, ảnh ẩn sẽ vẫn hiển thị trong suốt)

Để bỏ ẩn hình ảnh của bạn:

  • Đầu tiên bấm vào Xem> Ảnh ẩn
  • Các hình ảnh ẩn sẽ được hiển thị (trong suốt)
  • Chọn> Nhấp chuột phải> Bỏ ẩn

Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên