PlayStation 3 - Cách xóa dữ liệu duyệt web của bạn

PlayStation 3 - Cách xóa dữ liệu duyệt web của bạn

PlayStation 3 cho phép bạn duyệt internet thông qua trình duyệt web tích hợp. Đây là một hướng dẫn đơn giản để xóa dữ liệu duyệt web của bạn trên bảng điều khiển:

 • Mở trình duyệt Internet.
 • Nhấn nút Tam giác> Công cụ
 • Lựa chọn tiếp theo đã khả thi:
  • Xóa Cookies .
  • Xóa lịch sử tìm kiếm .
  • Xóa bộ nhớ cache.
  • Xóa thông tin xác thực .
Bài TrướC TiếP Theo Bài ViếT

Lên Trên LờI Khuyên